Renaixença

Renaixença

Projecte de construcció d’edifici d’habitatges de renaixença 75 de Barcelona

Carrer Renaixença. Barcelona
Comunitat de propietaris renaixença