Promocions en marxa

Nosaltres pensem que l’habitatge és la compra més important en la vida d’una persona i  de  la  seva família, tant des  del  punt de  vista econòmic  com  emocional. La qualitat    d’aquest    habitatge    té    una    influència    directa    en    la    qualitat de  vida  dels  seus  usuaris.  Per  aquest  motiu  l’any  1999  vam  començar  a desenvolupar   promocions     d’habitatges    en     un     sentit     invers    a     l’habitual:

del client al pis i no del pis al client.

Camil Oliveras

Edifici | Camil Oliveras

Promoció adjudicada

Es planteja com una autopromoció de 4 habitatges. La forma del solar, així com la seva qualificació urbanística, ens permet crear fins a 4 habitatges d’entre 2 i 4 habitacions. Tots ells tenen la possibilitat de tenir una terrassa o jardí privats majors a 40m2. Totes les estances, excepte els lavabos, son totalment exteriors amb moltíssima llum natural, ja que el terreny amb orientació sud est a carrer Camil Oliveras permet fer un edifici totalment aïllat. L’edifici s’adapta al pendent del terreny i totes les plantes inclosa la planta baixa disfruten de molt bones vistes, a la planta accés (soterrani) hi ha una zona d’aparcament amb places per als habitatges de major coeficient. Cada habitatge te una entrada directa des de l’exterior i son totalment accesibles per ascensor privat des del soterrani

 

Vista des de carrer

Vista isometrique

Vista isometrique

Vista interior primera/segona planta

Terrassa segona planta

Terrassa primera planta

Vista interior baixos

Terrassa baixos

Vista interior tercera planta

Terrassa tercera planta